b330fd_f6ab10a5fb824d108bd541d1da6067f8-1024x522

Μετατρέψτε τις ιδέες σας σε πραγματικότητα!

Η MorphiTech προσφέρει μια ευρεία γκάμα μεθόδων πρωτοτυποποίησης , χρησιμοποιώντας  εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας.

Σε πολλά πεδία, υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ως προς το αν μια νέα σχεδίαση θα αποδώσει το είναι επιθυμητό. Τα νέα σχέδια συχνά έχουν απροσδόκητα προβλήματα. Ένα πρωτότυπο χρησιμοποιείται συχνά ως μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού του προϊόντος για να επιτρέψει στους μηχανικούς και τους σχεδιαστές να εξερευνήσουν εναλλακτικές μεθόδους σχεδιασμού  καθώς και να ελέγξουν και να επιβεβαιώσουν την απόδοση πριν από την έναρξη της παραγωγής ενός νέου προϊόντος.

Οι μηχανικοί χρησιμοποιούν την εμπειρία τους για να προσαρμόσουν το πρωτότυπο σύμφωνα με τον προβλεπόμενο σχεδιασμό, είτε οπτικά είτε φυσικά. Για παράδειγμα, ορισμένα πρωτότυπα χρησιμοποιούνται για να επιβεβαιώσουν και να επαληθεύσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών για ένα προτεινόμενο σχέδιο, ενώ άλλα πρωτότυπα θα χρησιμοποιηθούν ώστε να επαληθεύσουν την απόδοση ή την καταλληλότητα μιας συγκεκριμένης προσέγγισης σχεδιασμού και κατασκευής.